Hits Topics:
เทรนด์โรค: ไขมันในเลือด -- "เทรนด์โรค : ไขมันในเลือด เวลาไปโรงพยาบาลคงเคยได้ยินหมอพูดถึงการตรวจระดับไขมันในเลือด ..."
เหยียบกะลารักษาทุกโรคจริงหรือ -- "เหยียบกะลารักษาทุกโรคจริงหรือ การเหยียบกะลาช่วยรักษาโรคต่างๆ ได้ จึงอยากทราบว่า ..."
สุดช็อค! เผย 5 เมนูสุขภาพทำลายสมอง -- "สุดช็อค! เผย 5 เมนูสุขภาพทำลายสมอง             “เมนูสุขภาพ” ..."
กินให้ดี ไม่มีท้องผูก -- "กินให้ดี ไม่มีท้องผูก เครดิต : สสส.thaihealth.org ที่มา : 40plus.posttoday ..."
6 ขุมพลัง..แรงดีไม่มีตก เช้าจรดเย็น -- "เคยไหมคะที่เช้าๆ ไม่อยากตื่น แต่เมื่อตื่นแล้วผ่านไปสักครึ่งวันกลับยิ่งอ่อนระโหยโรยแรง ..."
วิธีดับร้อน “กาย+ใจ “ -- "ทุกวันนี้ อากาศบ้านเรานับวันยิ่งร้อนขึ้นทุกวัน นอกจากจะร้อนกายแล้วยังส่งผลให้ร้อนใจอีกด้วย ดังนั้น ..."
ฟันแข็งแรงได้ด้วยอาหาร -- "อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายของคนเรา แต่ในอีกด้านหนึ่ง การกินอาหารไม่เลือก ไม่ระมัดระวัง ..."
ชาเขียวมีประโยชน์ต้องชงดื่ม ไม่ใช่แค่ดื่มจากขวด จริงหรือ! -- "กระแสการบริโภคชาเขียวกำลังเป็นที่นิยม ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากชาเขียวกลายเป็นสินค้าที่มียอดขายสูง ..."
ควบคุมน้ำหนัก: ทานแต่ละมื้ออย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ -- "เชื่อแน่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนั้น หมายถึง ..."
ร่างกายล้างพิษตามธรรมชาติได้อย่างไร -- "สิ่งแรกที่ต้องทราบเกี่ยวกับการล้างพิษคือ ร่างกายของเรามีระบบล้างพิษที่ครบอยู่แล้ว ..."
“ผู้สูงอายุ” ตามคำนิยามทางการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งโดยปกติแล้ว ร่างกายของสิ่งมีชีวิตล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลงตั้งแต่ในวัยกลางคนอยู่แล้ว เพียงแต่จะเห็นเป็นลักษณะของความเสื่อมอย่างชัดเจนเมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไป

โดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายของผู้สูงอายุแต่ละคนนั้น จะมากน้อยไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสุขภาพ และการใช้ชีวิตในวัยที่ผ่านมา รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น โรคประจำตัว ดังนั้น จุดประสงค์ที่สำคัญในการดูแลผู้สูงอายุก็คือ เพื่อให้ท่านทั้งหลายสามารถใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างมีความสุข รวมทั้งมีอิสระที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพตามที่ตนต้องการ ถึงแม้ร่างกายจะเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาหรือมีโรคเรื้อรังต่างๆ อยู่ก็ตาม

เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว การดูแลผู้สูงอายุจึงต้องเน้นไปที่การทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ประกอบกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ตามที่สภาพร่างกาย จิตใจ และเวลาจะเอื้ออำนวย ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยหลัก 10 อ. ดังนี้

1. อาหาร ผู้สูงอายุยังคงต้องการสารอาหารต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ แต่ควรลดอาหารประเภทไขมันและคาร์โบไฮเดรตลง ส่วนอาหารประเภทโปรตีน ควรเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย เช่น เนื้อปลาจะดีที่สุด สำหรับไข่ขาวสามารถกินได้ไม่จำกัด แต่ควรกินไข่แดงไม่เกินสัปดาห์ละ 3 ฟอง นอกจากนี้คือ ควรกินผักและถั่วต่างๆ ให้มาก รวมทั้งผลไม้ด้วย แต่ควรเป็นผลไม้ที่รสไม่หวานจนเกินไป เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้ เช่น โรคเบาหวาน เป็นต้น

2. ออกกำลังกาย เพื่อให้มีร่างกายที่แข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งจะทำให้การทรงตัวดีขึ้น ไม่หกล้มง่าย ผู้สูงอายุจึงควรได้รับการออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง

3. อนามัย ผู้สูงอายุควรรู้จักสังเกตการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบขับถ่าย และควรพยายามลด ละ เลิก สิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เหล้า บุหรี่ และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่เริ่มมีอายุ 65 ปีขึ้นไป

4. อุจจาระ ปัสสาวะ ผู้สูงอายุจะต้องให้ความสนใจกับการขับถ่ายให้มากเป็นพิเศษ หากมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายยาก ถ่ายลำบาก หรือกลั้นการขับถ่ายไม่ได้ ก็ควรรีบแก้ปัญหาไปตามสาเหตุ

5. อากาศ และแสงอาทิตย์ ผู้สูงอายุควรได้อยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความเป็นธรรมชาติ มีอากาศบริสุทธิ์ และควรได้รับแสงแดดบ้าง

6. อารมย์, 7. อดิเรก, 8. อนาคต และ 9. อบอุ่น เป็น 4 อ. ที่เน้นด้านความรู้สึกนึกคิดและจิตใจ เพื่อช่วยให้การมีชีวิตอยู่แต่ละวันเต็มไปด้วยความสุข มีความรื่นรมย์กับการมีชีวิตอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุควรเข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆ ที่ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไป จึงไม่ควรยึดติดกับลักษณะดั้งเดิม ควรมีงานอดิเรกที่ตนเองสนใจ แต่ไม่ควรเป็นสิ่งที่เป็นภาระมากนัก เช่น การเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก ผู้สูงอายุควรคิดถึงอนาคต และเข้าร่วมในสังคมกลุ่มต่างๆ ตามสมควร เพราะการมีเพื่อนไม่ว่าจะเป็นวัยเดียวกันหรือต่างวัย ก็จะทำให้รู้สึกอบอุ่น รวมทั้งรู้สึกถึงคุณค่าของตนเอง

10. อุบัติเหตุ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จึงควรมีการป้องกันการบาดเจ็บ และความพิการต่างๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ โดยดูแลบ้านและสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย คือ มีแสงสว่างพอเหมาะ พื้นไม่ลื่น หรือมีราวจับในบางแห่งที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยๆ เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น
เหล่านี้ เป็นเพียงหลักการเบื้องต้นที่จะใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้สูงอายุให้อยู่อย่างสุขกายสุขใจในช่วงบั้นปลายชีวิตเท่านั้น จึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่มีหลักสำคัญว่า ต้องให้ท่านเหล่านั้นดำเนินชีวิตด้วยตนเองโดยพึ่งพาผู้อื่นให้น้อยที่สุด จะได้เป็น “ร่มโพธิ์ร่มไทร” ของลูกหลานไปนานๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก:
http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/31966

ขอบคุณรูปภาพจาก:
http://blog.eduzones.com/clip/18794
http://health.todayza.com/2012/09/28/การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุอย่างถูกวิธี/

Most Popular

ทำไมถึงตดเยอะ ทำอย่างไรดี!

ทุกคนล้วนเคยตด การตดเมื่ออยู่คนเดียวดูจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แต่เมื่อตดต่อหน้าธารกำนัลจะกลายเป็นเรื่องที่ผิดกาลเทศะ คนส่วนใหญ่จึงมักอายที่จะตดอย่างเปิดเผย ...

+ View

ทำไมตดถึงเหม็น

หลายคนอาจเคยพบกับประสบการณ์เผชิญหน้าโดยตรงกับ "ตด" หรือที่เรียกอย่างสุภาพว่า "ผายลม" สูดลมหายใจดมกลิ่นมันเข้าไปโดยไม่ได้คิดอะไร แต่หารู้ไม่ว่าตดบอกอะไรกับเราได้หลายอย่างเลยทีเดียว ...

+ View

"ไข้ทับระดู" ภัยอันตรายสำหรับคุณผู้หญิง

      เมื่อพูดถึงไข้ทับระดู แน่นอนค่ะ ดิฉันมั่นใจว่าคุณผู้หญิงทุกคนรู้จักกับมันเป็นอย่างดีค่ะ มันมักมากับเจ้าน้องไฟแดงของเรา ซึ่งไม่ธรรมดานะค่ะ หากมีอาการอื่นแทรกซ้อนละก็ เจ้าไข้นี่ ...

+ View

“ทินเนอร์” สารระเหยอันตราย

ทินเนอร์ เป็นสารเคมีที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย มักนำมาใช้ผสมในสีทาบ้าน รวมทั้งน้ำยาล้างเล็บและสารเคลือบเงา เช่น แล็กเกอร์ หรือวาร์นิช ส่วนประกอบหลักของทินเนอร์ ได้แก่ โทลูอีน (toluene) ...

+ View

ลงเล่นน้ำได้ไหม ถ้าประจำเดือนมา

เชื่อเลยนะค่ะ ว่าหญิงสาวหลายๆคนเลยที่อุตส่าห์นัดเพื่อน ๆ ไปพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลเสียหน่อย แต่พอเอาจริงๆแล้ว ถึงวันจะเที่ยวแล้วเนี่ย ประจำเดือนเจ้ากรรม ดันมาซะงั้นอ่ะ ถ้าไปเที่ยวแบบเที่ยว ...

+ View
  • Prev
  • Health Links
Scroll to top