Hits Topics:
เทรนด์โรค: ไขมันในเลือด -- "เทรนด์โรค : ไขมันในเลือด เวลาไปโรงพยาบาลคงเคยได้ยินหมอพูดถึงการตรวจระดับไขมันในเลือด ..."
เหยียบกะลารักษาทุกโรคจริงหรือ -- "เหยียบกะลารักษาทุกโรคจริงหรือ การเหยียบกะลาช่วยรักษาโรคต่างๆ ได้ จึงอยากทราบว่า ..."
สุดช็อค! เผย 5 เมนูสุขภาพทำลายสมอง -- "สุดช็อค! เผย 5 เมนูสุขภาพทำลายสมอง             “เมนูสุขภาพ” ..."
กินให้ดี ไม่มีท้องผูก -- "กินให้ดี ไม่มีท้องผูก เครดิต : สสส.thaihealth.org ที่มา : 40plus.posttoday ..."
6 ขุมพลัง..แรงดีไม่มีตก เช้าจรดเย็น -- "เคยไหมคะที่เช้าๆ ไม่อยากตื่น แต่เมื่อตื่นแล้วผ่านไปสักครึ่งวันกลับยิ่งอ่อนระโหยโรยแรง ..."
วิธีดับร้อน “กาย+ใจ “ -- "ทุกวันนี้ อากาศบ้านเรานับวันยิ่งร้อนขึ้นทุกวัน นอกจากจะร้อนกายแล้วยังส่งผลให้ร้อนใจอีกด้วย ดังนั้น ..."
ฟันแข็งแรงได้ด้วยอาหาร -- "อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายของคนเรา แต่ในอีกด้านหนึ่ง การกินอาหารไม่เลือก ไม่ระมัดระวัง ..."
ชาเขียวมีประโยชน์ต้องชงดื่ม ไม่ใช่แค่ดื่มจากขวด จริงหรือ! -- "กระแสการบริโภคชาเขียวกำลังเป็นที่นิยม ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากชาเขียวกลายเป็นสินค้าที่มียอดขายสูง ..."
ควบคุมน้ำหนัก: ทานแต่ละมื้ออย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ -- "เชื่อแน่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่า การรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการนั้น หมายถึง ..."
ร่างกายล้างพิษตามธรรมชาติได้อย่างไร -- "สิ่งแรกที่ต้องทราบเกี่ยวกับการล้างพิษคือ ร่างกายของเรามีระบบล้างพิษที่ครบอยู่แล้ว ..."

ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างหนึ่ง เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อระบบบดเคี้ยว ส่งผลกระทบต่อภาวะโภชนาการ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพร่างกายอย่างงยิ่งในวัยนี้

จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของประชากรไทย ปี 2543-2544 รวบรวมโดย กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย พบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 53 มีโรคฟันผุ ร้อยละ 61.6 มีโรคปริทันต์ที่ยังไม่ได้รับการรักษา ซึ่งโรคเหล่านี้ นอกจากจะลดทอนประสิทธิภาพการบดเคี้ยว ก่อให้เกิดปัญหาความเจ็บปวดแล้ว ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียฟัน ซึ่งพบว่า ผู้สูงอายุร้อยละ 8.2 ไม่มีฟันทั้งปาก ร้อยละ 50 มีฟันใช้งานน้อยกว่า 20 ซี่ ทั้งที่แท้จริงแล้ว โรคในช่องปากทุกชนิดสามารถป้องกันได้ ถ้าได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

นอกจากนี้ ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ร้อยละ 27 และ 23 ของผู้สูงอายุยังมีพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการเกิดโรคในช่องปาก เช่น การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา ตามลำดับ และมีเพียงร้อยละ 30.5 ที่ดูแลความสะอาดโดยการแปรงฟัน วันละ 2 ครั้ง กลังตื่นนอนตอนเช้า และหลังอาหารเย็น หรือก่อนนอน โดยไม่รับประทานอาหาร / เครื่องดื่ม จนเข้านอน

ร้อยละ 56.4 รับรู้ว่ามีปัญหาในช่องปาก เมื่อมีอาการเด่นชัด เช่น ปวดฟัน เสียวฟัน ฟันโยก แต่ก็มีเพียงร้อยละ 23.3 ที่ไปรับบริการทันตกรรมในรอบ 1 ปี และส่วนใหญ่จะไปรับบริการ เมื่อมีอาการเจ็บป่วย จนไม่สามารถทน หรือดูแลด้วยตนเองได้อีก ทำให้ชนิดของบริการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้รับ เป็นการรักษารอยโรคที่มีการลุกลาม หรือมีอาการเจ็บปวดรุนแรงแล้ว การรักษาเพื่อคงสภาพฟันไว้ใช้งาน ซึ่งค่อนข้างซับซ้อน ใช้เวลานาน ผู้สูงอายุไม่สามารถมารับบริการตามนัดได้ จึงมักตัดสินใจถอนฟันเพื่อขจัดปัญหา

การจัดบริการ เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
• จากสภาวะสุขภาพช่องปากทั่วไป และสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ จะเห็นว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหาโรคเรื้อรัง ที่จำเป็นต้องได้รับการบริการรักษา ฟื้นฟูสภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง
• ในขณะเดียวกัน ก็จำเป็นต้องได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคควบคู่กันไป เพื่อช่วยป้องกันปัญหาการเกิดโรคใหม่ โรคแทรกซ้อน ที่จะนำไปสู่สภาวะทุพพลภาพ และการพึ่งพา
• รวมทั้งช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ยืนยาว มีความสุข ไม่มีความพิการ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ซึ่งจากกระบวนการของงานสาธารณสุข ของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้จัดให้มีบริการด้านสุขภาพ ทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสภาพ โดยไม่คิดมูลค่า แก่ผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทันท่วงที และต่อเนื่องในสถานพยาบาลได้

ดังนั้น กระบวนการจัดบริการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ทางสุขภาพที่ดีในกลุ่มผู้สูงอายุ นอกจากจะต้องมีครบถ้วนแล้ว การเข้าถึงตัวผู้สูงอายุให้ทันการณ์ และต่อเนื่องเป็นระบบ เป็นสิ่งที่ควรคำนึง

จากแนวโน้มการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต ที่จะเปลี่ยนเป็นการดูแลเชิงรุก เพื่อการเข้าถึง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community care) มากขึเน โดยมีรูปแบบการบริการในชุมชน เช่น การบริการพยาบาลระดับต้น การดูแลที่บ้าน และการดูแลโดยชุมชน หรือการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม ผ่านระบบเครือข่ายในชุมชน

โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ พึ่งพาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ที่ปฏิบัติงานในชุมชน ดูแลชุมชน ผ่านกระบวนการเยี่ยมบ้าน จึงมีบทบาทสำคัญยิ่ง ทั้งในการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ และครอบครัวตระหนัก สามารถเฝ้าระวัง และดูแลตนเอง รวมทั้งเชื่อมโยงประชากรสูงอายุ เข้ากับระบบบริการสุขภาพและสังคม

ขอบคุณที่มาจาก หนังสือสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ http://dental.anamai.moph.go.th/oralhealth/keld01.html
ขอบคุณภาพจาก www.vachithailand.com

สุขภาพช่องปาก, สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ, ปัญหาสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ, การดูแลสุขภาพช่องปาก, ฟัน

Most Popular

ทำไมถึงตดเยอะ ทำอย่างไรดี!

ทุกคนล้วนเคยตด การตดเมื่ออยู่คนเดียวดูจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แต่เมื่อตดต่อหน้าธารกำนัลจะกลายเป็นเรื่องที่ผิดกาลเทศะ คนส่วนใหญ่จึงมักอายที่จะตดอย่างเปิดเผย ...

+ View

ทำไมตดถึงเหม็น

หลายคนอาจเคยพบกับประสบการณ์เผชิญหน้าโดยตรงกับ "ตด" หรือที่เรียกอย่างสุภาพว่า "ผายลม" สูดลมหายใจดมกลิ่นมันเข้าไปโดยไม่ได้คิดอะไร แต่หารู้ไม่ว่าตดบอกอะไรกับเราได้หลายอย่างเลยทีเดียว ...

+ View

"ไข้ทับระดู" ภัยอันตรายสำหรับคุณผู้หญิง

      เมื่อพูดถึงไข้ทับระดู แน่นอนค่ะ ดิฉันมั่นใจว่าคุณผู้หญิงทุกคนรู้จักกับมันเป็นอย่างดีค่ะ มันมักมากับเจ้าน้องไฟแดงของเรา ซึ่งไม่ธรรมดานะค่ะ หากมีอาการอื่นแทรกซ้อนละก็ เจ้าไข้นี่ ...

+ View

“ทินเนอร์” สารระเหยอันตราย

ทินเนอร์ เป็นสารเคมีที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย มักนำมาใช้ผสมในสีทาบ้าน รวมทั้งน้ำยาล้างเล็บและสารเคลือบเงา เช่น แล็กเกอร์ หรือวาร์นิช ส่วนประกอบหลักของทินเนอร์ ได้แก่ โทลูอีน (toluene) ...

+ View

ลงเล่นน้ำได้ไหม ถ้าประจำเดือนมา

เชื่อเลยนะค่ะ ว่าหญิงสาวหลายๆคนเลยที่อุตส่าห์นัดเพื่อน ๆ ไปพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลเสียหน่อย แต่พอเอาจริงๆแล้ว ถึงวันจะเที่ยวแล้วเนี่ย ประจำเดือนเจ้ากรรม ดันมาซะงั้นอ่ะ ถ้าไปเที่ยวแบบเที่ยว ...

+ View
  • Prev
  • Health Links
Scroll to top