Hits Topics:
รูปหน้าแบบนี้...ธาตุแบบไหน...กินยังไงให้เหมาะ -- " คนเราดูหน้าไม่รู้ใจก็จริง แต่ตามตำรับแพทย์แผนจีน ..."
TIPเพื่อสุขภาพ รู้ไว้ได้ใช้แน่( ภาค 2) -- "TIPเพื่อสุขภาพ รู้ไว้ได้ใช้แน่( ภาค 2) TIPแก้ปัญหาเมารถ อาการวิงเวียนศีระษะ จากการเดินทางด้วยรถ ..."
อย่ามองข้าม สุขภาพหัวใจ -- "คุณเคยสังเกตตัวหรือไม่ค่ะ เวลาที่คุณมีปัญหา และคุณมีอาการเครียด ..."
กินให้ดี ไม่มีมะเร็ง -- "ไม่มีอะไรแน่นอน บางคนก็เป็นมะเร็ง บางคนก็ไม่เป็น ใครๆก็หวาดกลัวมะเร็งกันทุกคน ..."
อันตราย กาเฟอีน ในขนม -- ""ขนม" มีมากมายหลายชนิด ทั้งขนมไทยโบราณ ..."
นิ่วในถุงน้ำดี -- "เป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดแก่ผู้สูงอายุ มักเป็นเมื่ออายุเกิน 40 ขึ้นไป ..."
สิ่งเป็นพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร -- "สิ่งเป็นพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเกิดจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อม ..."
หมดกังวลก่อนผ่าตัด (1) -- "อาการเจ็บป่วยที่ถึงขั้นต้องผ่าตัดนั้น อาจดูเป็นเรื่องใหญ่และทำให้คุณกังวลได้ไม่น้อย ขั้นตอนง่าย ๆ ..."
อยากมีสุขภาพดีสิ่งที่สาวๆ ต้องทำ -- "ใครๆ ก็ปรารถนาจะมีสุขภาพดีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ..."
5 โรคพันธุกรรมใกล้ตัว -- "1. ทาลัสซีเมีย (Thalassemia) โรคซีดเรื้อรังของมนุษยชาติ 1ใน 3 ..."วิธีการป้องกันและควบคุมโรคโรคไข้ทัยฟอยด์
มาตรการป้องกัน

1. ให้สุขศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการเกี่ยวกับอาหารและผู้ดูแลผู้ป่วยและเด็กในเรื่องสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด เน้นความสำคัญของการล้างมือ จัดให้มีอ่างล้างมือ

2. จัดให้มีการสุขาภิบาล ในเรื่องการกำจัดอุจจาระ และการป้องกันแมลงวัน ในกรณีที่ไม่มีส้วมควรกำจัดอุจจาระด้วยการฝัง และที่ฝังจะต้องห่างจากแหล่งน้ำดื่ม

3. จัดทำให้แหล่งน้ำสะอาดและใส่คลอรีน รวมทั้งการไหลย้อนกลับของระบบน้ำทิ้งซึ่งอาจปนเปื้อนกับแหล่งน้ำสะอาด สำหรับการป้องกันส่วนบุคคลหรือในชุมชนย่อยนั้น น้ำดื่มน้ำใช้ควรได้รับการต้มหรือใส่คลอรีน

4. การควบคุมแมลงวัน โดยใช้มุ้งลวด พ่นยาฆ่าแมลงหรือใช้กับดัก ควบคุมการขยายพันธุ์ด้วยการเก็บและทำลายขยะโดยวิธีที่เหมาะสม

5. ระมัดระวังเรื่องความสะอาดในการเตรียม การขนส่ง และการเก็บรักษาอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษาอาหารจำพวกสลัดหรืออาหารอื่นๆ ที่ต้องอาศัย การแช่เย็น พึงระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหารในบ้านหรือที่สาธารณะ ในกรณีที่ไม่แน่ใจในเรื่องความสะอาดของอาหารนั้น ควรเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และร้อน

6. นมหรือผลิตภัณฑ์นมควรผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ หรือการต้มก่อน ให้คำแนะนำเรื่องการควบคุมการผลิต การเก็บรักษา และการจัดจำหน่ายให้ถูกสุขลักษณะ

7. ควบคุมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสม ให้ใช้น้ำผสมคลอรีนในโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มให้ปรุงอาหารทุกชนิดจากสัตว์ให้สุกจริงๆ โดยเฉพาะเป็ดไก่ที่แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์จากไข่และเนื้อ หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในครัว การกินไข่ดิบ ไข่ผสมเหล้าหรือไอสครีมที่ทำโดยใช้มือ และการใช้ไข่ที่สกปรกหรือแตกร้าว นมทุกชนิดและผลิตภัณฑ์จากไข่ควรจะต้องได้รับการพาสเจอร์ไรช์มาก่อน

8. จำกัดการเก็บและการจัดจำหน่ายอาหารทะเลจากแหล่งที่ได้รับการรับรองว่าสะอาดและควรได้รับการปรุงโดยการต้มหรือนึ่งด้วยไอน้ำอย่างน้อย 10 นาที ก่อนรับประทาน

9. ผู้ที่ติดเชื้อหรือพาหะควรหลีกเลี่ยงจากการประกอบอาหารและการดูแลผู้ป่วย และให้คำแนะนำแก่ผู้เป็นพาหะควรพักการทำงานเกี่ยวกับอาหารจนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อจากอุจจาระหรือปัสสาวะ ติดต่อกัน 3 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 1 เดือนและหลังหยุดยาปฏิชีวนะอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ตัวอย่างอุจจาระนิยมเก็บจากอุจจาระสด (fresh stool) คนที่เป็นพาหะเรื้อรัง มักพบนิ่วในถุงน้ำดี หรือภาพถ่ายรังสีพบความผิดปกติของท่อทางเดินน้ำดี ปัจจุบันมีหลายการศึกษาพบว่ายากลุ่ม quinolone ตัวใหม่ ให้ผลในการรักษาผู้เป็นพาหะได้อย่างดีเยี่ยม แม้ว่ายังมีโรคเกี่ยวกับทางเดินน้ำดีหรือถุงน้ำดี การติดตามผลการเพาะเชื้อ ยังมีความจำเป็นเพื่อยันยันผลการรักษา

10. การให้วัคซีนแก่ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อจากหน้าที่ เช่น นักเทคนิคการแพทย์ สมาชิกของครอบครัวผู้เป็นพาหะ หรือผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความชุกของโรคสูง หรือพื้นที่ที่การสุขาภิบาลไม่ดี วัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนตัวเป็นชนิดให้ทางปากใช้เชื้อ S.Typhi strain Ty21a (ใช้ 3 - 4 dose ห่างกัน 2 วัน)

สำหรับชนิดฉีด มี Polysaccharide Vi.antigen (ให้ครั้งเดียว) วัคซีนทั้งชนิดกินและฉีดนี้ให้การป้องกันโรคได้เช่นเดียวกับวัคซีนชนิดที่ใช้แบคทีเรียทั้งเซลล์ (whole cell bacteria vaccine) และมีปฏิกิริยาข้างเคียงน้อยมาก ซึ่งเป็นทางเลือกการใช้วัคซีน อย่างไรก็ดี วัคซีนชนิดกิน Ty21a และชนิด whole cell ไม่ควรให้ในผู้ได้รับยาปฏิชีวนะ หรือยารักษามาเลเรีย mefloquine เพราะเกิดปฏิกริยาข้างเคียงค่อนข้างรุนแรง การให้วัคซีนกระตุ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ช่วงการให้วัคซีนกระตุ้น 2 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีน

ขอบคุณที่มาจาก เอกสารเผยแพร่ กรมควบคุมโรค พฤษภาคม 2553
ขอบคุณภาพจาก www.homedecorthai.com

ไข้ทัยฟอยด์, ไข้พาราทัยฟอยด์, การเกิดโรคทัยฟอยด์, โรคติดเชื้อ, ลำไส้

Most Popular

ทำไมถึงตดเยอะ ทำอย่างไรดี!

ทุกคนล้วนเคยตด การตดเมื่ออยู่คนเดียวดูจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แต่เมื่อตดต่อหน้าธารกำนัลจะกลายเป็นเรื่องที่ผิดกาลเทศะ คนส่วนใหญ่จึงมักอายที่จะตดอย่างเปิดเผย ...

+ View

ทำไมตดถึงเหม็น

หลายคนอาจเคยพบกับประสบการณ์เผชิญหน้าโดยตรงกับ "ตด" หรือที่เรียกอย่างสุภาพว่า "ผายลม" สูดลมหายใจดมกลิ่นมันเข้าไปโดยไม่ได้คิดอะไร แต่หารู้ไม่ว่าตดบอกอะไรกับเราได้หลายอย่างเลยทีเดียว ...

+ View

"ไข้ทับระดู" ภัยอันตรายสำหรับคุณผู้หญิง

      เมื่อพูดถึงไข้ทับระดู แน่นอนค่ะ ดิฉันมั่นใจว่าคุณผู้หญิงทุกคนรู้จักกับมันเป็นอย่างดีค่ะ มันมักมากับเจ้าน้องไฟแดงของเรา ซึ่งไม่ธรรมดานะค่ะ หากมีอาการอื่นแทรกซ้อนละก็ เจ้าไข้นี่ ...

+ View

“ทินเนอร์” สารระเหยอันตราย

ทินเนอร์ เป็นสารเคมีที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย มักนำมาใช้ผสมในสีทาบ้าน รวมทั้งน้ำยาล้างเล็บและสารเคลือบเงา เช่น แล็กเกอร์ หรือวาร์นิช ส่วนประกอบหลักของทินเนอร์ ได้แก่ โทลูอีน (toluene) ...

+ View

ลงเล่นน้ำได้ไหม ถ้าประจำเดือนมา

เชื่อเลยนะค่ะ ว่าหญิงสาวหลายๆคนเลยที่อุตส่าห์นัดเพื่อน ๆ ไปพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลเสียหน่อย แต่พอเอาจริงๆแล้ว ถึงวันจะเที่ยวแล้วเนี่ย ประจำเดือนเจ้ากรรม ดันมาซะงั้นอ่ะ ถ้าไปเที่ยวแบบเที่ยว ...

+ View
  • Prev
  • Health Links
Scroll to top