Hits Topics:
รูปหน้าแบบนี้...ธาตุแบบไหน...กินยังไงให้เหมาะ -- " คนเราดูหน้าไม่รู้ใจก็จริง แต่ตามตำรับแพทย์แผนจีน ..."
TIPเพื่อสุขภาพ รู้ไว้ได้ใช้แน่( ภาค 2) -- "TIPเพื่อสุขภาพ รู้ไว้ได้ใช้แน่( ภาค 2) TIPแก้ปัญหาเมารถ อาการวิงเวียนศีระษะ จากการเดินทางด้วยรถ ..."
อย่ามองข้าม สุขภาพหัวใจ -- "คุณเคยสังเกตตัวหรือไม่ค่ะ เวลาที่คุณมีปัญหา และคุณมีอาการเครียด ..."
กินให้ดี ไม่มีมะเร็ง -- "ไม่มีอะไรแน่นอน บางคนก็เป็นมะเร็ง บางคนก็ไม่เป็น ใครๆก็หวาดกลัวมะเร็งกันทุกคน ..."
อันตราย กาเฟอีน ในขนม -- ""ขนม" มีมากมายหลายชนิด ทั้งขนมไทยโบราณ ..."
นิ่วในถุงน้ำดี -- "เป็นอีกโรคหนึ่งที่เกิดแก่ผู้สูงอายุ มักเป็นเมื่ออายุเกิน 40 ขึ้นไป ..."
สิ่งเป็นพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร -- "สิ่งเป็นพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งเกิดจากมลภาวะของสิ่งแวดล้อม ..."
หมดกังวลก่อนผ่าตัด (1) -- "อาการเจ็บป่วยที่ถึงขั้นต้องผ่าตัดนั้น อาจดูเป็นเรื่องใหญ่และทำให้คุณกังวลได้ไม่น้อย ขั้นตอนง่าย ๆ ..."
อยากมีสุขภาพดีสิ่งที่สาวๆ ต้องทำ -- "ใครๆ ก็ปรารถนาจะมีสุขภาพดีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ..."
5 โรคพันธุกรรมใกล้ตัว -- "1. ทาลัสซีเมีย (Thalassemia) โรคซีดเรื้อรังของมนุษยชาติ 1ใน 3 ..."

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคล ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และมีหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชา บริหารจัดการสำนักงาน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารสำนักงาน

ปัจจุบันมีรองเลขาธิการ 4 คน แต่งตั้งโดยเลขาธิการฯ และมีเจ้าหน้าที่ประจำในฐานะพนักงานของรัฐจำนวน 39 คน และมีพนักงานสัญญาจ้าง 16 คน รวมมีพนักงานทั้งสิ้น 55 คน

ที่ตั้งของสช. อยู่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข

สช. มีพันธกิจสำคัญคือการสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ยุทธศาสตร์ "สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา" ซึ่งใช้คติการทำงาน "สานพลัง สร้างสุขภาวะ" ในการขับเคลื่อนสังคม

สช. มีผลผลิตสำคัญคือ "ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ" ซึ่งเป็นแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของชาติ มีกระบวนการสมัชชาสุขภาพ กระบวนการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ กระบวนการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ และการขับเคลื่อนสังคมสุขภวะด้วยยุทธศาสตร์เมืองไทยหัวใจมนุษย์ เป็นเครืองมือ

 
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39
ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง
จ.นนทบุรี
11000
ประเทศไทย

 

  02-832-9000
  02-832-9001-2
 

http://www.nationalhealth.or.th

ที่มาข้อมูล : http://www.nationalhealth.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=53

ที่มารูปภาพ : http://3.bp.blogspot.com/_lYOjitgGwSU/TBkNLQK6g8I/AAAAAAAAC00/8nfTHtDGge4/s1600/Thumbnails_2_logo.jpg

บทความที่น่าสนใจ

ใช้สมาร์ทโฟนให้ถูกท่า

เตือนใช้อุปกรณ์ไอทีก่อนนอน หลับไม่สนิท

 

  • Prev
  • Health Links
Scroll to top