Hits Topics:
โรคลมแดด...ภัยรับหน้าร้อน -- "เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนทีไร หลายคนมักจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพตามมาด้วย เพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าว ..."
10 เคล็ดลับสำหรับหนุ่มๆ ที่ไม่อยาก ?หย่อน? -- "การปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้สภาพร่างกายทรุดโทรมไป ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามนั้น ..."
รักและจิตสัมผัส ทางลัดบำบัดโรค -- "อาหารกายจะอิ่มอกอย่างไรก็ไม่สำคัญเท่าอาหารใจ ในการทดลองทางจิตวิทยาที่โด่งดังไปทั่วโลกของ ดร. ..."
การปฐมพยาบาลเมื่อโดนพิษจาก ผึ้ง ต่อ แตน -- "ผึ้ง ต่อ แตน เป็นแมลงที่มีเหล็กในอยู่บริเวณส่วนปลายของลำตัว หรือก้น ..."
ไวรัสโรต้า...วายร้ายคร่าชีวิตเด็ก -- "ไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสที่มีขนาดเล็กมาก และสามารถอยู่ได้ในทุกสภาพแวดล้อม ..."
ยุทธวิธีหยุดกินอาหารเพิ่มเครียด -- "ปัญหาความเครียดในสังคมทุกวันนี้ ก่อให้เกิดวิกฤตต่อร่างกายและจิตใจของเราในหลายรูปแบบ ..."
มะเร็งเต้านม ผู้ชาย ก็เป็นได้ ! -- "ผู้ชาย กับมะเร็งเต้านม อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าโรคนี้เกิดขึ้นได้กับผู้หญิงเท่านั้น ..."
วิธีกินยาให้ได้ผล -- "เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะต้องไปหาหมอ เมื่อไปหาหมอ คุณหมอก็จะให้ยามารับประทาน ..."
เช็คดู !!! ปวดฟันแพราะอะไร ??? -- "เช็คดู !!! ปวดฟันแพราะอะไร ??? อาการปวดฟัน เป็นอรกหนึ่งอาการที่สร้างความทรมานอย่างมากให้กับร่างกาย ..."
ยาทรานซามิน (transamin) ทำให้ขาวจริงเหรอ -- "1. ทรานซามิน (transamin) คือยาอะไร? ทรานซามิน (Transamin) เป็นชื่อทางการค้าของยา tranexamic acid ..."

นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่า ทัศนคติเป็นสภาวะความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ หากได้รับสิ่งเร้าที่เหมาะสม ความพร้อมนี้เกิดจากการประเมินสิ่งที่รับรู้มาเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ๆ มีอารมณ์ความรู้สึกแฝงอยู่ด้วย

การที่จะศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ มีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจทัศนคติเพราะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการกระทำ หมายความว่าถ้ารู้ทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งหนึ่งเราจะสามารถใช้ร่วมกับตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวแปรภูมิหลัง ตัวแปรสังคม – เศรษฐกิจ เพื่อใช้อธิบายการกระทำได้ เช่นการยอมรับนวัตกรรมต่าง ๆ การศึกษา พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา

พอล อี.มอตต์ เสนอว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์การปัจจัยหนึ่งคือ ความสามารถในการปรับตัว ประกอบด้วย
1. การมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหา
2. ผู้ปฏิบัติงานยอมรับวิธีการและระเบียบใหม่ ๆ
3. ผู้ปฏิบัติงานยอมรับการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ซึ่งหมายถึงการหลีกเลี่ยงการขัอแย้งระหว่างสมาชิกในองค์การและยังหมายถึง ความมากน้อยของที่สมาชิกขององค์การยอมรับบรรทัดฐาน (Norms) องค์การ


จีโอ โรเปาลัส และแทนแนนโบม กล่าวถึงความสำเร็จในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การและภายนององค์การของบุคลากรในองค์การ ดังนี้
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การจำแนกได้ 3 ด้าน
ได้แก่
1. ด้านเทคโนโลยี
2. ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
3. ด้านนโยบายของรัฐ


การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีผลให้เกิดความล้าสมัยของความรู้ของบุคลากรปัจจุบันวิทยาการต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความล้าสมัยของความรู้ได้โดยง่าย ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นได้แก่คนทำงานทุกประเภท และอย่างสืบเนื่องตลอดชีวิตการทำงาน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอาจมีผลต่อโครงสร้าง ลักษณะงานและระบบการควบคุม เช่น งานอาจต้องการความชำนาญเฉพาะด้านมากขึ้นหรือมีระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียังสามารถก่อให้เกิดความล้าสมัยขององค์การทั้งระบบ ซึ่งส่งผลให้คนทำงานเกิดความประหวั่น และรู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพได้ในที่สุด

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอาจเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านผู้ใช้บริการ โดยอาจมีความต้องการและการคาดหวังจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาสมรรถนะของผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะนโยบายด้านกำลังคนที่มีอิทธิพลต่อสภาพปัญหาทรัพยากรมนุษย์ เช่นปัญหาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันซึ่งหน่วยงาน ภาครัฐถูกจำกัดด้านทรัพยากรทำให้ต้องเร่งรัดพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการปรับปรุงคุณภาพ และการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในทุกหน่วยงาน

แนวความคิดของนักวิชาการดังกล่าว เป็นที่มาของปัจจัยในการศึกษาครั้งนี้ คือ ทัศนคติของบุคลากรในหน่วยงานระดับกองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีน่าจะมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริหารเอกสาร

ขอบคุณที่มาจาก ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ขอบคุณภาพจาก www.thaimisc.com

เทคโนโลยี, มนุษย์, ประสิทธิภาพมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

Most Popular

ทำไมถึงตดเยอะ ทำอย่างไรดี!

ทุกคนล้วนเคยตด การตดเมื่ออยู่คนเดียวดูจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ แต่เมื่อตดต่อหน้าธารกำนัลจะกลายเป็นเรื่องที่ผิดกาลเทศะ คนส่วนใหญ่จึงมักอายที่จะตดอย่างเปิดเผย ...

+ View

ทำไมตดถึงเหม็น

หลายคนอาจเคยพบกับประสบการณ์เผชิญหน้าโดยตรงกับ "ตด" หรือที่เรียกอย่างสุภาพว่า "ผายลม" สูดลมหายใจดมกลิ่นมันเข้าไปโดยไม่ได้คิดอะไร แต่หารู้ไม่ว่าตดบอกอะไรกับเราได้หลายอย่างเลยทีเดียว ...

+ View

"ไข้ทับระดู" ภัยอันตรายสำหรับคุณผู้หญิง

      เมื่อพูดถึงไข้ทับระดู แน่นอนค่ะ ดิฉันมั่นใจว่าคุณผู้หญิงทุกคนรู้จักกับมันเป็นอย่างดีค่ะ มันมักมากับเจ้าน้องไฟแดงของเรา ซึ่งไม่ธรรมดานะค่ะ หากมีอาการอื่นแทรกซ้อนละก็ เจ้าไข้นี่ ...

+ View

“ทินเนอร์” สารระเหยอันตราย

ทินเนอร์ เป็นสารเคมีที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย มักนำมาใช้ผสมในสีทาบ้าน รวมทั้งน้ำยาล้างเล็บและสารเคลือบเงา เช่น แล็กเกอร์ หรือวาร์นิช ส่วนประกอบหลักของทินเนอร์ ได้แก่ โทลูอีน (toluene) ...

+ View

ลงเล่นน้ำได้ไหม ถ้าประจำเดือนมา

เชื่อเลยนะค่ะ ว่าหญิงสาวหลายๆคนเลยที่อุตส่าห์นัดเพื่อน ๆ ไปพักผ่อนหย่อนใจที่ทะเลเสียหน่อย แต่พอเอาจริงๆแล้ว ถึงวันจะเที่ยวแล้วเนี่ย ประจำเดือนเจ้ากรรม ดันมาซะงั้นอ่ะ ถ้าไปเที่ยวแบบเที่ยว ...

+ View
  • Prev
  • Health Links
Scroll to top